interim-management
project-management
advies

Werken aan de gezondheid van mensen, daar draait het om in de gezondheidszorg. Daarom moet bij iedere beslissing die wordt genomen steeds het belang van de patiënt worden meegewogen.

Vanuit deze basis streef ik ernaar synergie te vinden tussen wetenschap, optimale ondersteuning van de patiënt en de doelstellingen van de organisatie. De uitdaging is om in nauwe samenwerking met de zorgverlener de vraag te beantwoorden op welke wijze je in de zorgketen de meest tastbare meerwaarde kunt bieden, en services te ontwikkelen om die meerwaarde te bewerkstelligen.  

Robin Besuyen